Presentaties Minisymposium 10 oktober

In veel bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Voor de medewerkers is het natuurlijk van groot belang dat ze hier op een verantwoorde manier mee werken. Tijdens het minisymposium Veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen hebben experts de bezoekers van het minisymposium meer verteld over dit onderwerp. Dit symposium is gehouden op woensdag 10 oktober 2018 en werd georganiseerd door het Ministerie van I&W, het Ministerie van VWSVNO-NCW, de VNCI en de WECF.
Tijdens het eerste deel waren er presentaties over veilig en verantwoord werken met gevaarlijke stoffen. In het tweede deel was er een paneldiscussie waarbij de zaal vragen kon stellen aan de experts en kon meediscussiëren aan de hand van stellingen. De REACH en CLP Helpdesk van het RIVM was tijdens deze dag aanwezig en er was de gelegenheid voor bezoekers om de medewerkers van de Helpdesk vragen te stellen tijdens de pauze.
Een kort verslag van de dag is opgenomen in de nieuwsbrief van de REACH en CLP Helpdesk van oktober 2018.

VNCI-veilig werken met gevaarlijke stoffen in de industrie(externe link)
SZW-PPP programma preventie beroepsziekten(externe link)
Presentatie Minisymposium VNO-NCW(externe link)
Programma Minisymposium Veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen