Alle Nieuwe Stoffen die in de New Chemicals Database (NCD) staan worden in IUCLID ingevoegd. Wat gebeurt er met de vertrouwelijke gegevens?

Deze zijn in de transitieperiode in 2008 overgenomen door ECHA van het toenmalige ECB en worden als zodanig vertrouwelijk behandeld.