Ben ik verplicht een REACH-verklaring of REACH-certificaat aan een afnemer te verstrekken?

Vanuit de REACH-verordening bestaat het begrip 'REACH-verklaring', 'REACH-certificaat' of 'REACH statement' niet. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een REACH-verklaring. Het is een begrip uit de toeleveringsketen waarvan gebruik wordt gemaakt om te laten zien dat men zich bewust is van REACH en dat men op papier aan andere partijen wil aangeven dat men aan de verplichtingen uit de REACH-verordening voldoet. 

Vanuit REACH wordt dus ook niets aangegeven over wie een dergelijke verklaring mag ondertekenen. Door de overheid opgestelde standaard modellen hiervoor zijn er niet. In een aantal gevallen hebben brancheverenigingen voorbeelden beschikbaar, maar ook een korte zoektocht op internet (bijv. op "REACH-verklaring") kan inzicht geven hoe andere bedrijven hun verklaringen opstellen.  Omdat een REACH-verklaring in de toeleveringsketen mogelijk kan worden gebruikt om aansprakelijkheid af te wentelen, kan het verstandig zijn de verklaring die u op heeft gesteld door een jurist te laten toetsen.