Geldt voor een PPORD dezelfde testvereisten als voor een andere stof?

Voor stoffen voor PPORD (stoffen geproduceerd voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procédés) geldt dat bedrijven de productie of invoer bij ECHA moeten melden. Op grond van Artikel 9 van de REACH Verordening is de registrant verplicht om de volgende te verstrekken:

In dat geval kan gedurende vijf jaar een vrijstelling van bepaalde bepalingen uit REACH (onder ander registratieplicht) worden verleend.