Hoe kan ik een uitgebreide onderzoekssamenvatting (RSS= Robust Study Summary) invullen in IUCLID 6?

  • Gebruik het detailniveau ‘alle velden/all fields’ in het technische dossier van IUCLID en vink het selectievakje aan "robust study summary".
  • In het veld ‘Aanvragers samenvatting en conclusie/Applicant's summary en conclusie’ in IUCLID, moet u duidelijk maken:
  1. Of voldaan is aan de kwaliteitscriteria (geldigheid, betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid).
  2. Wat de conclusies zijn van de onderliggende data.

 Voor meer info, zie ook: Wegwijzer 3; Verslag doen van uitgebreide onderzoekssamenvattingen.