Hoe moeten wij de kosten voor testen doorberekenen?

Alleen de kosten van onderzoek voor gezamenlijk gebruik moeten worden doorberekend. Deze kosten moeten op een billijke, transparante en niet-discriminerende wijze worden vastgesteld" (REACH artikel 27, lid 3 en artikel 30, lid 1).worden vastgesteld. Het ECHA stelt hiervoor richtlijnen op. Zie ook ECHA richtsnoer over gezamenlijk gebruik van gegevens