Moet ik voor elk geïdentificeerd gebruik een blootstellingsscenario opstellen?

Ja. Wanneer op basis van de stofeigenschappen een blootstellingsbeoordeling nodig is, moet u voor elk geïdentificeerd gebruik een blootstellingsscenario opstellen en deze vastleggen in het chemisch veiligheidsrapport. De blootstellingbeoordeling moet worden uitgevoerd voor alle blootstellingroutes, gevaarcategorieën en de gehele levenscyclus van de stof. Als blootstellingsroutes niet relevant zijn, dan moet dit helder worden onderbouwd