Op wie richt REACH zich?

Op iedereen die:

  • in de EU beroepshalve chemische stoffen of mengsels produceert, importeert, distribueert of gebruikt.
  • In de EU voorwerpen importeert, maakt/ samenstelt en/ of aan derden levert.

REACH richt zich dus niet alleen op bedrijven die nu een veiligheidsinformatieblad (VIB/ MSDS) opstellen of ontvangen, maar ook op bedrijven die hier tot nu toe niets mee te maken hadden zoals de leveranciers van voorwerpen.
 

Binnen REACH worden vier verschillende rollen onderscheiden:

  • fabrikanten (van stoffen),
  • importeurs (van stoffen, mengsels of voorwerpen),
  • distributeurs en
  • downstreamgebruikers (waaronder formuleerders en producenten van voorwerpen).

Aan deze rollen zijn verschillende verplichtingen gekoppeld. Een bedrijf dat met REACH te maken heeft, moet bekijken welke rol hij binnen REACH vervult. Eén bedrijf kan meerdere rollen vervullen. Zo zal een fabrikant van een bepaalde chemische stof zelf ook gebruiker zijn van andere chemische stoffen. De Navigator of de website Chemische stoffen goed geregeld op de website van ECHA helpt u verder bij het bepalen van uw rol(len)