Welke eisen worden er aan uitgebreide onderzoekssamenvatting (RSS= Robust Study Summary ) gesteld?

De informatie uit een uitgebreide onderzoekssamenvatting (RSS) moet altijd worden opgenomen in het chemisch veiligheidsrapport, als dat laatste wordt vereist.  Verder moet de informatie zo uitvoerig zijn dat een technisch gekwalificeerde persoon een onafhankelijke beoordeling van de studie kan maken en moet kunnen bepalen:

  • Wat de identiteit van de testmaterialen is en de relevantie hiervan voor de geregistreerde stof
  • Wat de relevantie is van de waargenomen conclusies en effecten voor de indeling en etikettering en risicobeoordeling
  • Of voor een eindpunt het (juiste) belangrijkste onderzoek als hoofdstudie is gekozen.  (Zie ook Wegwijzer 3; Verslag doen van uitgebreide onderzoekssamenvattingen.