Welke informatiebronnen kan ik raadplegen voor informatie over de importeisen van landen die CLP nog niet hebben ingevoerd?

De website van de Verenigde Naties bevat informatie over de invoering van CLP in verschillende landen. Als een land niet op de website staat, dan is de informatie niet bekend of heeft het land er voor gekozen CLP voorlopig nog niet in te voeren.

De volgende informatiebronnen kunnen u mogelijk verder helpen.

  • De website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland bevat informatie over verschillende landen. Via de website kunt u ook de databank raadplegen van de Kamer van Koophandel in Hamburg. Die geeft mogelijk informatie over de eisen die gelden voor de invoer in die landen.
  • Via de website van het CBI van het ministerie van Buitenlandse zaken komt u ook bij een platform waar u mogelijk informatie kunt vinden.
  • De website van de OECD met CLP informatie van verschillende landen.