Welke studie moet ik voor het chemisch veiligheidsrapport selecteren als hoofdstudie?

Wanneer opname van blootstellingsscenario's in het chemisch veiligheidsrapport verplicht is, moet de studie met de meeste relevante informatie over effecten van een stof als hoofdstudie worden geselecteerd. De hoofdstudie dient voor identificatie van de afgeleide geen effect niveaus (DNELs) en verwachte geen effect concentraties (PNECs). Afwijkingen hiervan moeten worden onderbouwd.