Handhaving online sales

donderdag 16 december 2021

De meeste geïnspecteerde producten die online werden verkocht voldeden niet aan ten minste één vereiste van REACH of CLP. De inspecties hebben geleid tot meer dan 5 000 handhavingsacties. Lees meer: All news - ECHA (europa.eu)