Check wat u moet doen

3. Check: beperkingen voor stof?

3.1 Check de lijst van beperkingen

Bepaalde stoffen zijn zo risicovol voor mens of milieu dat u ze alleen onder strikte voorwaarden mag produceren, verhandelen of gebruiken. Dit zijn de stoffen op de lijst van beperkingen.

De voorwaarden verschillen per stof. Het kan variëren van beperkingen in het toegestane gebruik tot emissiebeperkende maatregelen tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Check hier(externe link)  of uw stof op deze lijst staat. In dat geval moet u zich houden aan de beperkingen in de lijst.

Hulpmiddelen
Lijst van beperkingen