Stappenplan

Uw actiepunten

Als producent moet u ervoor zorgen dat uw producten veilig zijn. En dat uw klanten de producten veilig kunnen gebruiken.

Stappenplan

Stijgt uw productie naar meer dan één ton van deze stof per jaar? Is er meer bekend geworden over de gevaren van de stof? Of gaat u andere stoffen produceren? Doe dan deze check opnieuw. Het kan zijn dat u dan andere verplichtingen krijgt.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan