Stappenplan

Uw actiepunten

Registreer de stof zo snel mogelijk bij ECHA. De deadline voor registratie van hoeveelheden boven 100 ton is namelijk al verstreken.

Stappenplan

In het chemisch veiligheidsrapport (CSR) beschrijft u o.a. alle situaties waarin deze stof gebruikt kan worden. Zo nodig ook: de blootstellingsscenario’s voor die situaties. En de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen.

Stappenplan

Check of uw stof voorkomt op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst. In dat geval mag u de stof niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden.

Stappenplan

U werkt met producten die niet als ‘gevaarlijk’ zijn ingedeeld. Blijf toch altijd alert op de veiligheid van uzelf en van uw medewerkers. Zorg ervoor dat u veiligheidsmaatregelen neemt wanneer dat nodig is.

Stappenplan