Chemische producten met oude etiketten uit de schappen

dinsdag 30 mei 2017

Chemische producten met oude etiketten uit de schappen

Per 1 juni 2017 moeten alle chemische producten in de handel voorzien zijn van een etiket volgens de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging - indeling, etikettering en verpakking).

De CLP-verordening is nu de enige geldende wettekst voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. De overgangsperiode voor mengsels komt hiermee ten einde. Vanaf 1 juni kunnen alleen gevaarlijke chemische stoffen worden geleverd die zijn voorzien van een etiket met CLP-pictogrammen.
Bedrijven moeten hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze indelen, etiketteren en verpakken voordat deze in de handel worden gebracht. Als u nog producten in de schappen hebt met een etiket volgens de vereisten van de eerdere wetgeving, moet u er nu voor zorgen dat deze uit de handel worden gehaald of opnieuw worden ingedeeld en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
Het doel van de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu maar ook om het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen te vergemakkelijken. Het mondiaal geharmoniseerd indelings- en etiketteringssysteem, overeengekomen door de Verenigde Naties, is hiervoor als basis gebruikt.
Lees meer: