CLP

maandag 11 april 2016

Bijna 700 registranten/kennisgevers zijn uitgenodigd om in te stemmen met de voorstellen ten aanzien van de indeling en etikettering van hun stoffen. Deze pilot is opgestart door ECHA, in samenwerking met de Europese Commissie, Eurometaux, Cefic en FECC. Het doel van dit pilot project is om overeenstemming te verkrijgen over de voorstellen. Vooral bedrijven in de metaalsector zijn benaderd. Lees meer...