Concept-besluiten 27 stoffen

maandag 10 april 2017

ECHA zal op korte termijn registranten verzoeken te reageren op de concept-besluiten? van 27 stoffen. Lidstaten hebben de informatie in het registratiedossier van deze stoffen in 2016 beoordeeld en geconstateerd dat aanvullende informatie aangeleverd moet worden.

Vanaf de laatste week van april zal ECHA registranten de concept-besluiten van 27 stoffen toesturen. Als u de registrant bent van een of meerdere van deze stoffen, dan heeft u 30 dagen de tijd om op de concept-besluiten te reageren.
Aan de deadline die in het verzoek is opgenomen wordt strikt de hand gehouden. ECHA adviseert registranten om alle reacties te laten verzamelen door de centrale contactpersoon van de Hoofd-Registrant, die deze verwerkt tot één gezamenlijke reactie en deze namens alle registranten vervolgens doorstuurt naar ECHA. Ook als uw registratie nog niet is voltooid, zult u de concept-besluiten krijgen toegestuurd.

In 2016 hebben de Lidstaten in totaal 39 stoffen beoordeeld, die waren opgenomen in het EU Actieplan (Corap). Voor 27 stoffen is meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of de stof veilig kan worden gebruikt. Voor deze 27 stoffen is dan ook een concept-besluit opgesteld, zodat deze aanvullende informatie kan worden ingewonnen.
Voor 11 stoffen was naar het oordeel van de Lidstaten geen aanvullende informatie nodig. Tezijnertijd zullen de definitieve besluiten van deze stoffen op de website van ECHA worden gepubliceerd. De registranten van deze stoffen hoeven geen verdere actie te ondernemen.

Van 1 stof was het voor de betrokken Lidstaat niet mogelijk om de beoordeling van de stof af te ronden, omdat essentiële informatie ontbrak. De beoordeling van deze stof is daarom opgeschort. De beoordeling zal worden hervat zodra deze informatie beschikbaar komt.