Minisymposium over ZZS - 10 april 2019

dinsdag 5 maart 2019

Op woensdag 10 april organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  in samenwerking met VNO-NCWVNCI en WECF een minisymposium over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het symposium start om 13.30 uur, duurt tot 16.30 uur en wordt gehouden bij VNO-NCW in Den Haag. U bent van harte welkom hieraan deel te nemen.

Tijdens het minisymposium komt de regelgeving rond (potentiële) ZZS aan de orde en wordt aandacht besteed aan hoe in de praktijk met ZZS wordt omgegaan en mogelijke dilemma’s die daarbij spelen. Daarnaast zal ook de relatie met afvalstromen de revue passeren. De REACH en CLP Helpdesk zal tijdens de pauze en aan het eind aanwezig zijn met een stand, waar u met uw vragen terecht kan. U kunt zich via dit e-mailadres opgeven vóór 1 april 2019: Minisymposiumstoffen@minienm.nl

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur       Opening

Het minisymposium wordt geopend door Joris van der Voet (Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s).

13.45 uur       Presentaties 

Onderwerp Spreker
Laatste beleidsontwikkelingen betreffende zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) Heddy Lindeijer-Schoof (Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, Min IenW)
Gevolgen van ZZS voor de gezondheid: human biomonitoring Greet Schoeters (coördinator HBM4EU programma VITO)
Praktijkervaringen met ZZS-beleid en omgaan met pZZS Raúl Zweevel (ExxonMobil)
ZZS in relatie tot afvalstromen Loek Knijff (Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, Min IenW) 
Dilemma’s bij ZZS in afvalstromen
Jakob Huisman (SUEZ Recycling and Recovery Netherlands)

15.00 uur       Pauze

Tijdens de pauze is een stand van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM geopend.

15.30 uur       Paneldiscussie

Aan de hand van stellingen wordt met de zaal gediscussieerd met de sprekers (zie hierboven).

16.30 uur       Napraten en borrel

Rond 16.30 is het tijd voor napraten met een drankje.

Het symposium wordt gehouden bij VNO-NCW in de Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV  te Den Haag. Meer informatie over het minisymposium kunt u krijgen bij Mieke Klooswijk of Willeke Eikmans.