Oproep tot delen van informatie over PFAS

dinsdag 12 mei 2020

Nederland werkt samen met Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden aan een Europees verbod op PFAS. Deze landen roepen betrokken organisaties en overheden op om informatie te delen over PFAS. We zijn op zoek naar informatie over productie, gebruik, eigenschappen en verspreiding van de stoffen, maar ook over de beschikbaarheid van alternatieven voor deze stoffen. Deze informatie helpt de landen om een goed onderbouwd voorstel te maken voor een breed verbod op de productie en het gebruik van PFAS en PFAS-bevattende producten, met uitzondering van de essentiële toepassingen.

U kunt de vragenlijst (externe link)invullen tot eind juli. Zie ook de vragen en antwoorden(externe link).
De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van  nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX-stoffen, PFOA perfluoro octanoic acid  en PFOS perfluoroctaansulfonaten . De OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  heeft vastgesteld dat er ruim 4700 PFAS bestaan, maar mogelijk zijn het er meer. PFAS worden in veel producten toegepast. Daardoor zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Ook zijn de stoffen terug te vinden in dieren en mensen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid en omdat ze (bijna) niet afbreken staan de stoffen ook wel bekend als ‘eeuwige chemische stoffen’.