Presentaties Minisymposium ZZS beschikbaar

donderdag 18 april 2019

Tijdens een drukbezocht minisymposium bij VNO-NCW op 10 april jl. is de regelgeving omtrent zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en potentieel omtrent zeer zorgwekkende stoffen (pZZS) belicht. Er waren presentaties vanuit beleid, wetenschap en industrie die met de regelgeving te maken heeft.

Bij de paneldiscussie na de pauze waren er ook veel vragen vanuit de zaal over hoe er vanuit de ZZS-regelgeving omgegaan kan worden met specifieke problemen en hoe de regelgeving bijdraagt aan een veiligere en schonere werk- en leefomgeving.

De presentaties die gegeven zijn tijdens het minisymposium zijn hieronder terug te lezen door op de titel van de presentatie te klikken.

Onderwerp Spreker
Laatste beleidsontwikkelingen betreffende zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) & Factsheet Wat is ZZS? Heddy Lindeijer-Schoof (Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, Min IenW)
Gevolgen van ZZS voor de gezondheid: human biomonitoring Greet Schoeters (coördinator HBM4EU programma VITO)
Praktijkervaringen met ZZS-beleid en omgaan met pZZS Raúl Zweevel (ExxonMobil)
ZZS in relatie tot afvalstromen Loek Knijff (Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, Min IenW) 
Dilemma’s bij ZZS in afvalstromen
Jakob Huisman (SUEZ Recycling and Recovery Netherlands)