Richtsnoer voor voorwerpen nu in 23 talen beschikbaar

vrijdag 27 oktober 2017

Bij REACH wordt vaak gedacht aan producenten en importeurs van stoffen en mengsels. Wat soms vergeten lijkt te worden, is dat ook fabrikanten en importeurs van voorwerpen verplichtingen hebben onder de REACH-verordening. Alledaagse gebruiksartikelen - variërend van bijvoorbeeld een balpen tot een zitbank of  een laptop - vallen onder deze 'voorwerpen', omdat zij ook samengesteld zijn uit chemische stoffen. Sommige van deze stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het milieu  en staan daarom op een kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen. Ondernemers die voorwerpen waar deze stoffen inzitten produceren, importeren of leveren aan gebruikers kunnen REACH-verplichtingen hebben.
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen hecht veel belang aan het informeren van alle partijen die verplichtingen kunnen hebben binnen REACH. Voor de fabrikanten en producenten van voorwerpen is daarom nu het richtsnoer voor chemische stoffen in voorwerpen in 23 talen - waaronder Nederlands - beschikbaar gemaakt. Dit richtsnoer geeft op een overzichtelijke en begrijpelijke manier weer of, en zo ja, op welke manier ondernemers die voorwerpen maken of importeren aan REACH moeten voldoen. Als deze informatie toch vragen oproept, dan bestaat altijd de mogelijkheid om via de REACH- en CLP-helpdesk op https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl om verduidelijking te vragen.