Substitutie van ongewenste stoffen: First Dates

vrijdag 25 januari 2019

ChemSec maakt de zoektocht naar een vervangende stof op een ludieke manier duidelijk in dit filmpje, waarin een autostoel een 'First Date' heeft met een chemische stof.

Sommige stoffen die gebruikt worden bij het maken van producten kunnen ongewenste eigenschappen hebben. Zo zijn ze bijvoorbeeld kankerverwekkend, schadelijk voor de voortplanting, verstoren ze de hormoonhuishouding of zijn ze slecht afbreekbaar en giftig in het milieu. Stoffen met ongewenste eigenschappen kunnen na voordracht door een Europese lidstaat en na een publieke raadpleging op de Kandidaatslijst terechtkomen. Gebruikt u in uw productieproces stoffen die op deze lijst staan, dan kan het nuttig zijn om de mogelijkheden om over te gaan op een vervangende stof te onderzoeken.

Lees hierover meer op onze Substitutie-pagina (externe link)of stel uw vraag via ons vragenformulier(externe link).