Vraag advies aan ECHA vóór de REACH-registratiedeadline van 31 mei 2018

vrijdag 23 februari 2018

De laatste registratiedeadline voor REACH nadert snel. Uiterlijk 31 mei 2018 moeten importeurs en producenten besloten hebben of zij de door hen gepreregistreerde stoffen willen registreren of niet.
Voor degene die besluiten dit te doen, moeten de dossiers uiterlijk op deze datum bij het Europees Chemicaliënagenschap ECHA aangeleverd zijn. De keuze van een importeur of producent om stoffen wel of niet te registreren, kan ook consequenties hebben op de beschikbaarheid van stoffen voor gebruikers verderop in de keten.
ECHA geeft (pre)registranten in een webinar op 8 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur de mogelijkheid om mee te luisteren en zelf vragen te stellen aan experts over het registreren van stoffen en het indienen van registratiedossiers.
U vindt hier(externe link) meer informatie over dit webinar. Registreren voor het webinar kan hier(externe link).