Welke gevolgen heeft de BREXIT voor uw REACH-verplichtingen?

donderdag 6 september 2018

Vanaf die datum wordt het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een niet-EU-land. Alleen als de EU en het Verenigd Koninkrijk samen een andere datum vaststellen, zal dit een ander moment worden. Wat heeft dit voor gevolgen voor ondernemingen in de EU en in het Verenigd Koninkrijk die handelen in chemische stoffen en te maken hebben met de REACH-  en CLP-verordening?

We hebben een aantal scenario’s voor u op een rijtje gezet