Workshop voor formuleerders

dinsdag 27 februari 2018

In opdracht van ECHA en de Europese Commissie (DG Milieu) voert RIVM, samen met RPA en FOBIG, een studie uit om na te gaan in hoeverre (veiligheidsinformatiebladen) VIB's en blootstellingsscenario's (ES) relevante informatie verstrekken aan formuleerders die mengsels produceren voor de consument. Deze studie is bedoeld om de knelpunten in de communicatie van veilig gebruik in de toeleveringsketen te identificeren en voorstellen voor verbetering te adviseren.

In het kader van deze studie wordt er een workshop georganiseerd getiteld "Mengsels voor consumenten: blootstellingsbeoordelingen voor consumentengebruik" op 9 maart 2018 in Brussel.

Het doel van deze interactieve workshop is om input te verkrijgen van de formuleerders die mengsels voor consumenten produceren over:
- De mate waarin VIB/ES bruikbare informatie leveren aan de formuleerder om het veilig gebruik voor consumenten te beoordelen;
- Hoe informatie vanuit VIB/ES duidelijker en bruikbaarder kan worden gemaakt; en
- Aanbevelingen voor verbeteringen in beoordelingsmethoden en communicatie in de toeleveringsketen.

De ervaringen van formuleerders met betrekking tot de communicatie van blootstellingsbeoordelingen voor consumenten in de toeleveringsketen onder REACH zijn van essentieel belang voor deze studie. Als iemand ervaringen heeft met informatie vanuit VIB/ES en het uitvoeren van blootstellingsbeoordelingen voor consumenten en deze met ons wil delen, dan is hij/zij uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop.

Meer gegevens over de workshop.
Opgeven voor de workshop kan nog t/m 7 maart via Femke Affourtit (femke.affourtit@rivm.nl) en Susan Wijnhoven (susan.wijnhoven@rivm.nl).

Mocht u niet instaat zijn om deel te nemen aan de workshop, maar wel uw ervaringen willen delen dan nodigen we u uit de vragenlijst in te vullen.