Initiatieven gevaarlijke stoffen Bureau REACH draagt bij aan de ambitieuze doelen van de Chemicals Strategy on Sustainability gericht op aanpassingen in de REACH en CLP V erordeningen. Bureau REACH organiseert de REACH en CLP helpdesk voor bedrijven en communiceert met professionals over werkzaamheden. In 2021 hebben we volop ingezet op verbetering van onze externe communicatie. Dit is het wer k overzicht 2021 van Bureau REACH in de vorm van een tabel met aantallen en soorten door ons opgestelde rapporten, reacties en commentaren. Hier kun je de belangrijkste voorstellen die we voor Nederland in 2021 indienden om gebruik van chemische stoffen veiliger te ma k en terugvinden. Volledig overzicht highlights Ga naar deze highlight Meer over Initiatieven gevaarlijke stoffen Ga naar deze highlight Meer over Innovatie risicobeleid Ga naar deze highlight Meer over Internationale comités en werkgroepen Ga naar deze highlight Meer over Bureau REACH Ga naar kengetallen Internationale comités en werkgroepen Innovatie risicobeleid Organisatie Wat zeggen de cijfers?
Meer over Innovatie risicobeleid Meer over Bureau REACH Meer over Initiatieve gevaarlijke stoffen Initiatieven gevaarlij k e stoffen Ga naar deze highlight Hier kun je de belangrijkste voorstellen die we voor Nederland in 2021 indienden om gebruik van chemische stoffen veiliger te ma k en terugvinden. Ga naar deze highlight Hier kun je de belangrijkste voorstellen die we voor Nederland in 2021 indienden om gebruik van chemische stoffen veiliger te ma k en terugvinden. Ga naar deze highlight RIVM experts en beleidsadviseurs zijn op het gebied van REACH en CLP actief in veel werkgroepen, comités en expertpanels. W e belichten een aantal belangrij k e ontwik k elingen in 2021. Innovatie risicobeleid Internationale comités en werkgroepen Meer over Internationale comités en werkgroepen Ga naar deze highlight Bureau REACH organiseert de REACH en CLP helpdesk voor bedrijven en communiceert met professionals over werkzaamheden. In 2021 hebben we volop ingezet op verbetering van onze externe communicatie. Organisatie Ga naar kengetallen Dit is het wer k overzicht 2021 van Bureau REACH in de vorm van een tabel met aantallen en soorten door ons opgestelde rapporten, reacties en commentaren. W at zeggen de cijfers? Volledig overzicht highlights