In de EU moeten fabrikanten, importeurs, distributeurs en professionele gebruikers van chemische stoffen en mengsels voldoen aan de veiligheidsnormen zoals vastgelegd in de REACH-verordening. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening bepaalt hoe chemische stoffen en mengsels geproduceerd, verwerkt en verhandeld moeten worden.

Rollen en verplichtingen voor bedrijven 

Elk bedrijf heeft afhankelijk van zijn rol in de toeleveringsketen specifieke verplichtingen. Dit kan variëren van het verzamelen van informatie over de chemische stoffen tot het nemen van veiligheidsmaatregelen. Uw specifieke verplichtingen hangen af van de aard van de chemische stoffen die u gebruikt,  hoe u deze gebruikt en zijn afhankelijk van de rol die het vervult. 

Hieronder volgt een uitleg van deze verschillende rollen:

  • Toll Manufacturer: Een toll manufacturer biedt gespecialiseerde productiefaciliteiten aan tegen betaling. Dit betreft vaak een specifieke fase in een productieproces, waarbij gespecialiseerde technische installaties nodig kunnen zijn.
  • Producent: Een producent binnen de EU maakt voorwerpen. In de context van REACH wordt de term 'producent' specifiek gebruikt voor de productie van voorwerpen, terwijl 'fabrikant' gerelateerd is aan de productie van chemische stoffen.
  • Fabrikant: Een fabrikant binnen REACH is een bedrijf in de EU dat chemische stoffen produceert. 
  • Importeur: Een importeur onder REACH is verantwoordelijk voor het importeren van chemische stoffen, mengsels of voorwerpen van buiten de EU naar het Europese douanegebied.
  • Hoofdregistrant: De hoofdregistrant heeft de taak om namens meerdere bedrijven gezamenlijk bepaalde gegevens in te dienen. 
  • Downstreamgebruiker: Een downstreamgebruiker binnen de EU is een rechtspersoon die chemische stoffen of mengsels verder verwerkt of gebruikt. Binnen REACH worden zowel formuleerders (bedrijven die mengsels maken) als producenten van voorwerpen beschouwd als downstreamgebruikers.
  • Toll Manufacturer: Een toll manufacturer biedt gespecialiseerde productiefaciliteiten aan tegen betaling. Dit betreft vaak een specifieke fase in een productieproces, waarbij gespecialiseerde technische installaties nodig kunnen zijn.

Bekijk uw verplichtingen in de infographic van de REACH en CLP Helpdesk. Met de check tool van de REACH en CLP Helpdesk ziet u welke acties u moet nemen.