PFAS

Een belangrijk dossier dat Bureau REACH recent heeft behandeld, is het restrictiedossier over PFAS, opgesteld in samenwerking met vier andere EU-lidstaten. PFAS zijn chemische stoffen die door de mens worden gemaakt en die negatieve effecten kunnen hebben op zowel het milieu als de menselijke gezondheid. Ze blijven lang in het milieu aanwezig. Met dit dossier streeft Bureau REACH ernaar om de blootstelling aan PFAS te verminderen.

 

Aankomende dossiers

In 2024 begint Bureau REACH met het opstellen van een dossier voor een restrictievoorstel over het gebruik van asbest in consumentenartikelen. 

Voor meer informatie over huidige dossiers en de activiteiten en verantwoordelijkheden van Bureau REACH, kunt u terecht op Chemischestoffengoedgeregeld.nl of neem contact op via Bureau-REACH@rivm.nl.