Missie REACH 

Bureau REACH draagt bij aan het veilig gebruik van chemische stoffen in Nederland en Europa. Dit bureau vervult namens de Nederlandse overheid belangrijke taken onder de Europese REACH- en CLP-verordeningen; dit zijn twee sleutelwetten die de veiligheid rondom chemische stoffen in Europa waarborgen.

De kern van de missie van Bureau REACH is de bescherming van consumenten, werknemers en het milieu, terwijl het tegelijkertijd streeft naar gelijke voorwaarden voor bedrijven, de vermindering van dierproeven, en de duurzaamheid van zowel de chemische industrie als het milieu.

 

Actieve rol in Europese regelgeving

Een van de rollen van Bureau REACH is het actief meebeslissen over de uitwerking en verbetering van Europese regelgeving, zoals bijgedragen aan de 'Chemicals Strategy on Sustainability' (CSS) van de Europese Commissie. Bureau REACH dient niet alleen dossiers in namens Nederland, maar beoordeelt ook voorstellen van andere lidstaten en het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). 

REACH als aanspreekpunt 

Daarnaast is Bureau REACH een aanspreekpunt voor bedrijven, door vragen te beantwoorden over hun verplichtingen onder de REACH- en CLP-regelgeving. 

Hoe verloopt het proces en welke rol heeft Bureau REACH hierin? 

Bureau REACH speelt een essentiële rol in het waarborgen van de veiligheid van chemische stoffen. Wanneer er zorgen zijn over bepaalde stoffen, gebruikt Bureau REACH de Europese REACH- en CLP-verordeningen om deze zorgen grondig te onderzoeken. Dit proces omvat verschillende stappen:

 1. Evaluatie van zorgwekkende stoffen: Als er zorgen zijn over bepaalde chemische stoffen, worden deze eerst geëvalueerd. Dit kan gedaan worden door het Europese Chemicaliën Agentschap (ECHA) of door Bureau REACH namens Nederland. Deze stap helpt ons om meer te weten te komen over de risico's van de stoffen.

 2. Bepalen van de juiste maatregelen: Vervolgens bepaalt Bureau REACH welke acties nodig zijn. Dit gebeurt door een zogenaamde regulatoire management optie-analyse (RMOA), waarbij samen met alle EU-lidstaten wordt overlegd. Afhankelijk van het niveau van zorg, kunnen er verschillende maatregelen genomen worden:

  • Geen actie nodig bij minimale zorg.

  • Andere wet- en regelgeving kan van toepassing zijn.

  • Een geharmoniseerde classificatie en labelling (CLH).

  • Identificatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (SVHC) en mogelijke autorisatie.

  • Restrictie of beperkingen op het gebruik van de stof.

Bureau REACH kan voorstellen doen voor de laatste drie maatregelen. Deze voorstellen worden vervolgens besproken in de wetenschappelijke comités van ECHA. De aanbevelingen van deze comités gaan naar de Europese Commissie, waar de EU-lidstaten gezamenlijk een besluit nemen dat daarna in de wet wordt opgenomen.

Het belang van Bureau REACH