Autorisatie is een beheersmaatregel. 

Stoffen die op de kandidaatslijst(externe link) staan kunnen in aanmerking komen voor autorisatie. Stoffen die op bijlage XIV worden geplaatst mogen na een bepaalde datum niet meer in de handel worden gebracht of worden gebruikt, tenzij er een autorisatie is verleend voor het specifieke gebruik.

Wat is de autorisatieprocedure?

De autorisatieprocedure binnen REACH heeft als doel dat risico's van bepaalde zeer zorgwekkende stoffen worden beheerst en uiteindelijk worden vervangen door alternatieve veilige stoffen. Dit betekent dat u deze stoffen tot een bepaalde datum onder bepaalde voorwaarden mag gebruiken, produceren of importeren.

Hoe werkt de autorisatieprocedure?

Een lidstaat of de ECHA kan op verzoek van de Europese Commissie voorstellen dat een stof moet worden geïdentificeerd als een zeer zorgwekkende stof. Als de stof als zeer zorgwekkend wordt beoordeeld, wordt deze geplaatst op de kandidaatslijst van ECHA. Dit is een lijst van alle stoffen die in aanmerking komt voor plaatsing op de Autorisatielijst(externe link) (bijlage XIV).

Welke gevolgen heeft de autorisatieprocedure voor uw bedrijf?

  • Als een stof onder de autorisatieprocedure valt, mag u deze als bedrijf in de Europese Unie alleen gebruiken, vervaardigen of importeren, als u daar toestemming voor hebt gekregen tot een bepaalde termijn. In de toekomst mag u deze stof helemaal niet meer gebruiken. Ook al is deze stof misschien heel belangrijk voor uw bedrijf en uw bedrijfsvoering.
  • Voor stoffen die zijn geplaatst op de Kandidaatslijst gelden wettelijke verplichtingen voor bedrijven die deze stof vervaardigen, importeren of gebruiken.

Mijn stof staat op de Autorisatielijst. Wat nu?

Gebruikt, importeert of vervaardigt u een stof die onder de Autorisatieprocedure valt, dan heeft u de volgende mogelijkheden.

  • dien een aanvraag voor autorisatie in
  • vervang de stof door een alternatieve stof of pas uw productieproces zo aan dat u de stof niet langer meer hoeft te gebruiken
  • stap over op andere voorwerpen waar de stof niet inzit

Meer informatie?