De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten c.q. omissies in voorkomen. De REACH en CLP Helpdesk wijst er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.