REACH-IT

Versie 1 mei 2014

REACH verplicht bedrijven om onder andere voor de registratie en meldingsplicht informatie in te dienen bij ECHA. De communicatie moet verlopen via REACH-IT. Dit informatieblad geeft een toelichting op het instrument REACH-IT.

REACH-IT

REACH-IT is het voornaamste communicatie instrument van het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA). REACH-IT is ook het registratiesysteem voor stoffen.

Alle bedrijven die met ECHA willen communiceren over stofdossiers of bedrijfsgegevens moeten dat doen via REACH-IT. Of het nu gaat om het indienen van informatie voor de registratie, het aanpassen van gegevens in het dossier of het indienen van een melding in het kader van de EU-GHS verordening (EG. Nr. 1272/2008).

Voor vragen over REACH-IT heeft het ECHA een helpdesk in het leven geroepen. Gebruikers kunnen vragen stellen met behulp van het invullen van een webformulier: http://echa.europa.eu/help/echahelp_en.asp(externe link)

User account

Potentiële registranten, alleenvertegenwoordigers (Only Representatives (OR)) en de zogenoemde derde vertegenwoordigers (Third Party Representative (TPR)) die via REACH-IT willen communiceren moeten in het systeem eerst een user account aanmaken.

Ieder bedrijf/OR/TPR, ofwel iedere juridische eenheid (Legal Entity of LE) met een account (Legal Entity Object of LEO) krijgt in REACH-IT een eigen pagina. Deze pagina is alleen benaderbaar door de accounteigenaar. Alleen na inloggen wordt deze pagina zichtbaar. Hierin staan alle ingediende gegevens evenals de gegevens van eventuele Pre-Sief kandidaten. Ook is er een mailbox zichtbaar waar ECHA mededelingen naar toe stuurt. Zie

voor meer informatie http://echa.europa.eu/reachit/supp_docs_en.asp(externe link)

Registreren

Alle registraties en meldingen (verlate pre-registraties, registraties van niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen, PPORD-meldingen) moeten via REACH-IT plaatsvinden.

Potentiële registranten kunnen alleen registreren via REACH-IT met behulp van een IUCLID 6 file (International Uniform ChemicaL Information Database). De IUCLID 6 file moet alle benodigde stofgegevens bevatten. Bedrijven kunnen een IUCLID 6 file maken met een eigen IUCLID 6 applicatie. Deze is gratis te downloaden van de website http://iuclid.echa.europa.eu/(externe link). Op deze website staan ook alle handleidingen, demo’s en ook een link naar de IUCLID 6 helpdesk.

Inquiry

Potentiële registranten van niet-geleidelijke geïntegreerde stoffen die willen registreren, moeten bij ECHA informeren of een stof al eerder is geregistreerd. Dit wordt een Inquiry genoemd. Zie voor deze procedure http://echa.europa.eu/reachit/inquiry_en.asp(externe link))

Als de stof al eerder is geregistreerd, moet de potentiële registrant contact opnemen met deze eerdere registrant voor de uitwisseling van gegevens (artikel 26).

Indien de stof nog niet eerder is aangemeld kan er een registratie worden gedaan. Hiervoor moet de potentiële registrant een IUCLID 6 dossier voor zijn tonnage band invullen. Bedrijven moeten dit dossier bij ECHA indienen via REACH-IT. Alle verdere communicatie (over de betaling van leges bijvoorbeeld) gaat via de mailbox van REACHIT.

IUCLID 6

IUCLID 6 is een database met stofgegevens. Het systeem bevat dossiers van stoffen die in het kader van verschillende regelgevingen zijn opgesteld (REACHOECD, SIDS (Screening Information DataSets, Biociden). ECHA beheert een “moeder” database waarin alle REACH registratiedossiers komen. De lidstaten hebben voor het uitvoeren van hun REACH-taken toegang tot de database via REACH-IT. Een openbare versie (dus met alleen de nietvertrouwelijke gegevens) komt op een internet site (disseminatie site).

Aanpassen dossiergegevens

Registranten kunnen wijzigingen in hun dossier alleen doorgeven aan ECHA door de IUCLIDS 6 file aan te passen. Als een bedrijf bijvoorbeeld de tonnage van een stof wil ophogen of een ander/extra gebruik wil toevoegen moet hij eerst zijn eigen IUCLID 6 applicatie aanpassen. Vervolgens kan hij een nieuw dossier bij ECHA indienen door dit te exporteren uit zijn IUCLID 6 database en aan ECHA aan te bieden via REACH-IT.

Opvragen REACH nummer

Alle stoffen die eerder onder de richtlijn 67/548/EEC zijn kennisgegeven (Notification Of New Substances ofwel NONS) en die allemaal een ELINCS nummer hebben, worden onder REACH als geregistreerde stoffen gezien. De oude elektronische data files (SNIF’s) zijn omgezet naar nieuwe elektronische data files (IUCLID 6) en voorzien van een REACH nummer. Als bedrijven deze dossiers willen aanpassen moet zij dat via REACH-IT doen. Voor de communicatie met ECHA moet het REACH registratienummer bekend zijn. Dit nummer is op te vragen via REACH-IT. Zie hiervoor de handleiding op de ECHA site: http://echa.europa.eu/reachit/nons_en.asp(externe link).

Als een bedrijf via REACH-IT het REACH registratienummer heeft ontvangen moet hij de omgezette data file (van SNIF naar IUCLID 6) opvragen bij de autoriteiten. In Nederland kan dat via een e-mail naar bureau-reach@rivm.nl(link stuurt een e-mail).

Kosten

Alle software die een bedrijf nodig heeft voor de communicatie met ECHA is gratis. Wel zijn er kosten verbonden aan bijvoorbeeld het indienen van de registratie zelf of het aanpassen van het registratiedossier. Zie daarvoor de Verordening over vergoedingen(externe link).

(EC. No. 340/2008). Nadat ECHA de inzending heeft ontvangen, krijgt de registrant elektronisch via REACH-IT en op papier per gewone post een factuur. De papieren factuur bevat geen extra informatie. Het is de aanbeveling om, als een bedrijf de elektronische factuur kan downloaden, de factuur te betalen op basis van de elektronische factuur. Dit om tijd te besparen. ECHA heeft over de kosten ook een document met veel gestelde vragen. Zie daarvoor het kopje “Meer informatie” in deze factsheet.

Meer informatie

Informatie over aanmaken van een user account:

Document veelgestelde vragen: