ma

In de factsheets hieronder zijn verschillende onderwerpen verder uitgewerkt. Deze factsheets zijn alleen digitaal beschikbaar.
 

Factsheet Informatie voor gebruikers van chemische stoffen en mengsels (downstreamgebruikers)(externe link)

21 september 2011

Factsheet SIEF(externe link)

21 september 2011

Factsheet hoofdregistrant(externe link)

21 september 2011

Factsheet jaargemiddelden en hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen(externe link)

21 september 2011

Deze factsheet geeft een antwoord op de vraag hoe om te gaan met de REACH definitie ‘per jaar’ en ‘het gemiddelde van drie voorafgaande kalenderjaren (artikel 3(30))’. Daarnaast geeft de factsheet aan de hand van rekenvoorbeelden een uitleg over de hoeveelheidgebonden informatieverplichtingen (artikel 12).

Factsheet REACH en importeurs(externe link)

21 september 2011

Factsheet REACH en voorwerpen(externe link)

21 september 2011

Factsheet REACH-IT(externe link)

21 september 2011

Factsheet registratie(externe link)

21 september 2011