Bureau REACH, ondergebracht bij het RIVM, voert sinds 2007 taken uit voor de REACH- en CLP-verordeningen. Deze organisatie werkt in opdracht van de ministeries van IenW, VWS en SZW. De REACH en CLP verordeningen bevatten regels om het veilig gebruik van stoffen te waarborgen.

Organogram Bureau REACH