rij met boodschappen karretjes

REACH kent verschillende rollen met verschillende verplichtingen.  Bedrijven kunnen ook verschillende rollen hebben.

REACH kent veel procedures. Om snel uw wettelijke verplichtingen te achterhalen kunt u de tool op deze website invullen. U krijgt dan een actieplan, met per actie een stappenplan. Als u dit opvolgt voldoet u in belangrijke mate aan de wettelijke verplichtingen.

De Contactgroep Directeuren (dit is een informeel overleg waar ECHA, de Europese Commissie en de Industrie deel van uitmaken) heeft de volgende informatie beschikbaar gemaakt:

  1. Checklist voor de inhuur van een goede Adviseur voor MKB(externe link)
  2. Aanbevelingen(externe link) voor goed SIEF Management
  3. Overwegingen(externe link) bij de toetreding tot een bestaande SIEF

Eerlijke, transparante en niet-discriminatoire verdeling van kosten binnen SIEF’s