Ben ik verplicht mijn testgegevens te delen?

Bedrijven zijn in principe verplicht om alle testgegevens van proefdieronderzoek te delen. Het delen van gegevens van andere testen is optioneel, behalve als meerdere registranten dezelfde stof respectievelijk produceren en/of invoeren. In dat geval moeten ze volgens artikel 11 van   de REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006) bepaalde gegevens over de stof gezamenlijk indienen. Voor het indienen van deze gegevens moeten de bedrijven dan een ‘hoofdregistrant' aanwijzen. Zie ook ECHA richtsnoer over gezamenlijk gebruik van gegevens.