Ja, maar dit is afhankelijk van het soort onderzoek. Bedrijven zijn verplicht alle testgegevens van proefdieronderzoek te delen, conform de REACH-verordening (EG/1907/2006) (artikel 25), om dierproeven te minimaliseren. Het delen van gegevens van niet-proefdieronderzoek is optioneel, tenzij meerdere registranten dezelfde stof produceren of importeren. In dat geval verplicht artikel 11 van de REACH-verordening het gezamenlijk indienen van bepaalde stofgegevens. Bedrijven moeten hiervoor een 'hoofdregistrant' aanwijzen. Meer informatie hierover vindt u in ECHA's "Richtsnoer gezamenlijk gebruik gegevens".