Nee, de Enige Vertegenwoordiger heeft geen rol onder CLP. Onder REACH is hij verantwoordelijk voor de registratie van stoffen die door niet-EU fabrikanten worden gemaakt. Bij de registratie is hij verplicht de informatie over de indeling en etikettering van een stof onder CLP in het registratiedossier te vermelden. Als het dossier gegevens bevat over de classificatie volgens de niet meer geldige Stoffenrichtlijn, dan moet hij het dossier volgens artikel 22 van REACH actualiseren en de CLP-classificatie vermelden. De meldingsplicht onder CLP ligt bij de individuele importeurs en downstreamgebruikers die gevaarlijke mengsels op de EU-markt brengen. Dit kan door middel van een productnotificatie (PCN; aanmelding bij vergiftigingeninformatiecentra) via het PCN-portaal van ECHA.