Hoe vraag ik een autorisatie voor een stof aan?

Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers (afnemers) van een stof op de autorisatielijst kunnen een verzoek tot autorisatie indienen voor een bepaalde toepassing.
Het autorisatieverzoek moet bij het ECHA worden ingediend via IUCLID. Bij de aanvraag moeten bedrijven informatie overleggen over bijvoorbeeld de identiteit van de stof, de vormen van gebruik van de stof, een chemisch veiligheidsrapport, alternatieven voor vervangen en een beoordeling van de technische en economische haalbaarheid. Voor het aanvragen van een autorisatie is in Europees verband een richtsnoer ontwikkeld. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Zie verder:
http://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/authorisation/applications-for-authorisation(externe link)
http://echa.europa.eu/nl/applying-for-authorisation