Als u als EU-gevestigde onderneming handel drijft met ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, dan veranderen een aantal zaken voor u:

  • Waar u voorheen een zogenaamde ‘downstreamgebruiker’ was, krijgt u nu de status van ‘importeur’ zodra u chemische stoffen uit het Verenigd Koninkrijk haalt. Dit betekent dat u meer verantwoordelijkheden heeft. Zo zal u voor een stof waarvan u één ton of meer per jaar importeert uit niet EU-landen, registratieverplichtingen hebben. Vul onze ‘Check wat u moet doen’-tool in op onze startpagina in de rol van importeur om te zien wat deze verplichtingen inhouden.
  • U kunt er ook voor kiezen om voortaan de stof die u uit het Verenigd Koninkrijk haalde, te bestellen bij een bedrijf dat in de EU gevestigd is. Op die manier blijft u ‘downstreamgebruiker’. Ook kunt u aan het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk vragen of zij een enige vertegenwoordiger hebben aangewezen. Dit is een onderneming in de EU die namens het bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk zorgt dat men aan de REACH-verordening voldoet, waardoor u deze verplichtingen niet op u hoeft te nemen omdat u downstreamgebruiker blijft.

Vraag tijdig bij uw leverancier in het Verenigd Koninkrijk na hoe zij verwachten na de Brexit zaken met u te doen. Mocht u problemen verwachten, dan heeft u nu nog tijd om naar oplossingen te zoeken.