Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die chemische stoffen verhandelen aan ondernemingen in de EU zullen indirect te maken hebben met Europese regelgeving, zoals de REACH- en CLP-verordening. Ze zijn niet rechtstreeks gebonden aan deze regelgeving, maar hun afnemers in de EU zullen extra verplichtingen hebben, omdat ze de rol van importeur krijgen. Ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk kunnen ervoor kiezen om hun klanten in de EU te ontzorgen door een enige vertegenwoordiger aan te wijzen. Dit is een natuurlijke persoon of rechtspersoon (meestal een commerciële onderneming) die fysiek in de EU gevestigd is, en die namens het bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk zorgt dat aan de REACH-verordening voldaan wordt. De enige vertegenwoordiger van het Britse bedrijf zorgt daarmee dat de EU-ondernemingen die zaken doen met het Britse bedrijf de
REACH-verplichtingen die bij een importeur horen, niet hoeven over te nemen. Een enige vertegenwoordiger werkt in opdracht van het exporterende bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en zal hiervoor kosten in rekening brengen aan zijn opdrachtgever.

Het is aan te bevelen om uw klanten in de EU te laten weten hoe u voorstelt voortaan zaken met hen te doen, zodat zij zich ook voor kunnen bereiden op de gevolgen van de Brexit.