De REACH-verklaring is geen formeel concept onder de REACH-verordening, maar het wordt vaak gebruikt om aan te tonen dat een bedrijf voldoet aan de REACH-verplichtingen zoals:

  • Bevestiging van registratie van gebruikte stoffen.

  • Informatie over veilig gebruik van chemische stoffen en mengsels.

  • Aan- of afwezigheid van zeer zorgwekkende zorg stoffen (SVHC) in producten.

Bedrijven stellen vaak zelf een REACH-verklaring op voor hun portfolio. Voor hulp bij het opstellen van zo'n verklaring, raadpleeg uw brancheorganisatie voor voorbeeldbrieven.