Mijn afnemer vraagt om een REACH-verklaring. Wat is dat?

Officieel kent REACH geen REACH-verklaring. Wat wordt bedoeld is dat uw afnemer wil weten of uw bedrijf aan de REACH-verplichtingen voldoet. Een van de doelstellingen van REACH is dat de toeleveringsketen met elkaar communiceert over veilig gebruik van chemische stoffen. Uw afnemer wil weten of de door u gebruikte stoffen als zodanig, of verwerkt in mengsels of producten, zijn geregistreerd. Als u stoffen van de kandidaatslijst gebruikt als zodanig, of verwerkt in mengsels of producten, moet u uw afnemers daar ook over informeren. Hoe u dat doet is niet vastgelegd. U kunt uw branche-organisatie vragen naar voorbeeldbrieven