U hoeft geen VIB te leveren bij producten die aan consumenten worden verkocht of aangeboden, mits er voldoende informatie is voor veilig gebruik. Zie REACH artikel 31 (4).Dit geldt:

  • Als u een stof of mengsel direct aan consumenten levert. De informatie die een consument nodig heeft staat immers op het etiket.  

  • Als u aan zowel consumenten als professionele afnemers levert.

  • Als u aan professionele afnemers levert die het product doorverkopen aan zowel consumenten als aan andere professionele afnemers. U hoeft in dit geval ook geen VIB aan uw professionele afnemer te leveren, tenzij deze daarom vraagt. Als de informatie voldoende is voor een consument om veilig met de stof of het mengsel te kunnen werken, zal dat in de regel ook voor professionele afnemers het geval zijn.  

  • Als u een stof of mengsel levert aan een professionele afnemer en exact dezelfde stof of hetzelfde mengsel wordt via een andere toeleveringsketen aan consumenten aangeboden.  

In alle gevallen moet er voldoende informatie zijn voor veilig gebruik (voor mens en milieu). U bent verplicht een VIB te leveren als uw professionele afnemer hierom vraagt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een professionele afnemer de stof of het mengsel op een andere manier gebruikt dan omschreven is in de consumenteninformatie.