Moet ik oude veiligheidsinformatiebladen (VIBs) bewaren?

Er is geen rechtstreekse verplichting om VIB’s te bewaren maar het ligt wel voor de hand. Artikel 36 van REACH verplicht elke fabrikant, importeur, downstream-gebruiker of distributeur alle informatie die hij nodig heeft om aan zijn REACH-verplichtingen te voldoen tenminste 10 jaar te bewaren. Voor bedrijven die met stoffen werken (downstream-gebruikers) is dat met name informatie die betrekking heeft op risico’s en beheersmaatregelen en deze is te vinden in het VIB dat zij ontvangen. Ook leveranciers moeten informatie over de stoffen of mengsels die zij leveren tot 10 jaar na de laatste levering bewaren. Ook hier ligt het voor de hand om hiervoor de VIB’s te gebruiken. Bedrijven (gebruikers en leveranciers) zijn niet verplicht om oude versies van het VIB te bewaren, maar kunnen daar uit het oogpunt van aansprakelijkheid wel voor kiezen.