Elke relevante wijziging of nieuwe informatie, zoals een nieuw adres of nieuwe naam, moet aan ECHA worden gemeld via REACH-IT. Wat u precies moet doen en of er kosten verbonden zijn aan de melding hangt af van de situatie. Zie de factsheet REACH IT voor meer informatie.