Bij het registreren van het gebruik van monomeren en polymeren geldt het volgende:

  • Bij de registratie van een monomeer geproduceerd in de EU moet u het gebruik van de monomeer opnemen. Het geïdentificeerd gebruik van de monomeer is dan het gebruik als grondstof voor het polymeer.   

  • Bij import van polymeren, waarbij de polymerisatie buiten de EU plaatsvindt, is er binnen de EU geen geïdentificeerd gebruik voor de monomeren. Bij de registratie van het monomeer moet de importeur wel spectrale data van het originele monomeer overleggen.

Voor meer informatie, raadpleeg het Richtsnoer voor monomeren en polymeren.