Vallen rubberkorrels (granulaat en mulches) op sportvelden onder de restrictie/beperking voor PAK's in rubber en plastics?

Ja, rubberkorrels die gebruikt worden op kunstgrasvelden vallen vanaf augustus 2022 onder de restrictie met de volgende voorwaarden:

- Korrels of mulches mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als infill materiaal op kunstgrasvelden of in losse vorm op speelplaatsen of in sporttoepassingen indien zij meer dan 20 mg/kg (0,002 gewichtsprocent) van de som van alle in de lijst opgenomen PAK's bevatten.

- Korrels of mulches die op 9 augustus 2022 in de Europese Unie in gebruik zijn als infill materiaal op kunstgrasvelden of in losse vorm op speelplaatsen of in sporttoepassingen, mogen op hun plaats blijven en daar voor hetzelfde doel blijven worden gebruikt.

 

Onder korrels wordt verstaan:

  • mengsels die voorkomen als vaste deeltjes in het groottebereik van 1 tot 4 mm, die zijn vervaardigd van rubber of ander gevulkaniseerd of polymeer materiaal van gerecycleerde of nieuwe oorsprong, of verkregen uit een natuurlijke bron.

Onder mulches wordt verstaan:

  • mengsels die verschijnen als vlokvormige vaste deeltjes in het groottebereik van 4 tot 130 mm lang en 10 tot 15 mm breed, die zijn vervaardigd van rubber of ander gevulkaniseerd of polymeer materiaal van gerecycleerde of nieuwe oorsprong, of verkregen uit een natuurlijke bron.

 

Gebaseerd op de laatste wijzigingen van de beperkingsvoorwaarden (Verordening nummer (EU) 2021/1199 van 20 juli 2021)

Meer informatie kunt u vinden op deze website van ECHAhttps://echa.europa.eu/nl/hot-topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds