Ja, rubberkorrels die gebruikt worden op kunstgrasvelden vallen vanaf augustus 2022 onder de volgende restrictievoorwaarden:

  • Korrels of mulches mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als infill materiaal op kunstgrasvelden of in losse vorm op speelplaatsen of in sporttoepassingen als ze meer dan 20 mg/kg (0,002 gewichtsprocent) van de som van alle (op de lijst opgenomen) PAK's bevatten.

  • Korrels of mulches die op 9 augustus 2022 al in gebruik zijn in de EU, mogen blijven liggen.

Definities:

  • Korrels: Mengsels die voorkomen als vaste deeltjes in het groottebereik van 1 tot 4 mm, vervaardigd van rubber of ander gevulkaniseerd of polymeer materiaal van gerecycleerde of nieuwe oorsprong, of verkregen uit een natuurlijke bron.

  • Mulches: Mengsels die verschijnen als vlokvormige vaste deeltjes, variërend van 4 tot 130 mm in lengte en 10 tot 15 mm in breedte, gemaakt van rubber of ander gevulkaniseerd of polymeer materiaal van gerecycleerde of nieuwe oorsprong, of verkregen uit een natuurlijke bron.

Deze informatie is gebaseerd op de laatste wijzigingen van de beperkingsvoorwaarden (Verordening nummer (EU) 2021/1199 van 20 juli 2021). Meer informatie is te vinden op de website van ECHA