Diisocyanaten kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken, zoals astma. Daarom is vastgesteld dat iedereen die beroepsmatig met deze stoffen werkt vanaf 24 augustus 2023 een specifieke opleiding moet hebben gevolgd. Leveranciers dienen opleidingsmateriaal te verstrekken en de opleiding moet door een deskundige worden gegeven, met een herhaling elke vijf jaar. E-learning is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.