Op grond van artikel 67 kunnen aan het gebruik van een stof in een voorwerp restricties (beperkingen) zijn opgenomen in bijlage XVII van REACH. Er is een lijst van stoffen waarvoor deze beperkingen gelden. De beperkingen variëren, zoals een totaalverbod, beperking in toepassing, of een maximale concentratie in een voorwerp of mengsel.