Een downstreamgebruiker in de EU is een rechtspersoon. In REACH worden formuleerders (bedrijven die mengsels maken) en producenten van voorwerpen ook gezien als downstreamgebruikers. Met de EU wordt in dit geval de Europese Economische Ruimte bedoeld (EER).